UPOZNAJMO SE
Cica Stanić

Osnivač škole
master profesor engleskog jezika

Osnivač ove jedinstvene škole je Cica Stanić, master profesor engleskog jezika i književnosti i prevodilac, nastavnica muzike, sa dugogodišnjim iskustvom u nastavi engleskog jezika i u radu sa polaznicima svih uzrasta. Pored završenih studija na Filološkom fakultetu u Beogradu završila je i master studije sa diplomskim radom pod nazivom Uloga nastavnika u moderno doba. Pohađala je i veliki broj stručnih i relevantnih kurseva u cilju profesionalnog razvoja.

Veliko iskustvo stekla je u državnom sektoru i oblasti menadžmenta. Kao direktor Centra za strane jezike Narodnog univerziteta Božidar Adžija bila je supervizor više od 70 nastavnika stranih jezika, i učestvovala u pripremanju programa za polaganje završnih ispita radi dobijanja licence za standardizaciju kvaliteta u menadžmentu univerziteta ISO 9001.

Na Internacionalnom institutu za modu Mod Art Intenational Paris - Belgrade izgradila je poseban predmet Poslovni engleski jezik za modne menadžere i pripremala studente za njihove uspešne prezentacije i dalji razvoj u profesionalnoj karijeri.

2013. godine jedan je od osnivača prvog međunarodnog kluba za komunikaciju i vođstvo u Srbiji TOASTMASTERS Beograd. Ovaj priznat američki licencirani program za uvežbavanje javnog nastupa daje mogućnost članovima da razvijaju govorne veštine a sve u cilju jačanja ličnosti i samopouzdanja. Upravo se ovakva metoda rado gaji i u našem centru.

U periodu 2011-2014, kao član edukativne grupe, učestvovala je u pripremi i realizaciji licenciranog programa za stalno stručno usavršavanje nastavnika i stručnih radnika u osnovnim školama, sa temom: 7 Porodični raspored u radu s agresivnom i hiperaktivnom decom osnovnoškolskog uzrasta. Bavi se naučnom pedagogijom sa posebno izraženim interesovanjem za razvijanje humanističkog pristupa u nastavi i rad sa decom i mladima kao i savremenih vidova komunikacije.

Naši predavači. Verujemo u timski rad tako da naš tim sačinjavaju iskusni i uspešni predavači koji vole svoj posao i uvek se nalaze na raspolaganju svim zainteresovanim kandidatima. Pored predavača naš Centar je domaćin i mnogim saradnicima, nastavnicima iz drugih škola, psiholozima i pedagozima sa kojima razmenjujemo iskustva i vrlo rado učestvujemo zajedno na raznim manifestacijama.


Ostali linkovi

Kontakt

Pančevo
+381 (0)66 353 853
Branka Aanovića 8
Pančevo, Srbija

 Studio Pčelica D


PRIPREME ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Filološka gimnazija

Filološki fakultet