Humanistički pristup u radu sa decom i tinejdžerima. Gajimo poseban humanistički pristup u radu sa decom mlađeg i starijeg uzrasta, sa posebnim akcentom na vaspitni deo i pripremanje dece da, kroz nastavu engleskog (i drugih stranih jezika) nauče strani jezik i uspešno ga koriste, kao i da uče da spontanije prihvataju različitosti sa kojima će se susretati u svom životu. Tokom realizacije programa održavamo saradnju sa roditeljima sve u cilju pružanja podrške deci. Takođe, organizujemo i dodatne aktivnosti, poput dramske i muzičke grupe koje otvaraju vrata svim zainteresovanima koji žele da nam se pridruže . Kroz muziku, poeziju i odlomke iz poznatih književnih i pozorišnih dela deca uče istoriju i kulturu naroda čiji jezik uče, a tako i jačaju svoje samopouzdanje prilikom javnog nastupa, odnosno dok su na sceni.

Rad sa odraslima U radu sa odraslima negujemo interaktivan pristup, u kome se strani jezik usvaja kroz konkretne situacije u koje se postavlja polaznik. Koristeći iskustvo kao i savremene metode rada, mi mu pomažemo da uvežbava govorne veštine, pažljivo sluša druge oko sebe, jača svoje samopouzdanje i usavršava se. Osnovne smernice ovakvog pristupa realizujemo i u okviru programa kurseva engleskog i nemačkog jezika za decu i tinejdžere. Koristimo i usvojene moderne trendove u vidu upotrebe jezika u poslovnom svetu, a naročito u oblasti poslovne korespondencije.


Ostali linkovi

Kontakt

Pančevo
+381 (0)66 353 853
Branka Aanovića 8
Pančevo, Srbija

 Studio Pčelica D


PRIPREME ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Filološka gimnazija

Filološki fakultet