PREDŠKOLSKI


ENGLESKO I NEMAČKO ZABAVIŠTE (3,5 -5 GOD) i PREDŠKOLSKI (5-6 GOD)


Naše najmlađe pčelice imaju mogućnost da uz recitacije, pesmice i igru, i uz pomoć crteža i slika nauče osnovne reči i pojmove bliske njihovom uzrastu.

Osnovni cilj ovih programa jeste približiti deci ranog uzrasta strani jezik na jedan veseo i njima pristupačan način, kako bi razvijala pozitivan stav prema učenju stranog jezika. Takođe, deca uvežbavaju i veštinu slušanja kroz program i teme koje su im bliske i korisne (ljubav prema porodici, životinjama i prirodi, prema sebi i svom okruženju). U okviru kursa deca uče da na stranom jeziku sebe predstave i koriste osnovnu komunikaciju. Nastava se realizuje kombinovano na maternjem i engleskom, odnosno nemačkom jeziku. Metoda rada je audio-vizuelna i koristi se udžbenik renomiranog stranog izdavača.

Englesko i nemačko zabavište. Fond časova je 80 (2 časa nedeljno po 60 min). Predškolski. Fond časova je 80 (2 časa nedeljno po 60 minuta).

Zainteresovani imaju mogućnost da pohađaju prva dva probna, besplatna časa, gde imaju priliku da se upoznaju sa našim načinom rada (humanistički pristup) i osete atmosferu koju negujemo u našoj školi.

Na Internacionalnom institutu za modu Mod Art Intenational Paris - Belgrade izgradila je poseban predmet Poslovni engleski jezik za modne menadžere i pripremala studente za njihove uspešne prezentacije i dalji razvoj u profesionalnoj karijeri.

Dodatne aktivnosti. Pored planiranih časova, postoji određen broj časova-radionica sa dodatnim aktivnostima za decu, na kojima se razvijaju njihova interesovanja kao i poznavanje stranog jezika i opštih vrednosti.

Javni čas. Na kraju prvog i drugog polugodišta održava se javni čas za roditelje, u vidu demonstracije metode našeg rada.

Priredba. Na kraju školske godine, organizujemo priredbu kao i svečanu dodelu diploma polaznicima tečaja.

OSNOVCI


ENGLESKI, NEMAČKI, ITALIJANSKI, RUSKI I FRANCUSKI


Naši programi su svojim sadržajem i načinom rada prilagođeni uzrastu i interesovanjima učenika, koji se dele u grupe u okviru 8 nivoa programa - od Pripremnog I do Višeg II. Metoda rada je audio- vizuelna, a na časovima se koristi, uz osnovni udžbenik i radnu svesku sa CD-om renomiranih stranih izdavača, i raznovrstan dodatni materijal. Učenjem pesmica, čitanjem i slušanjem priča, učešćem u kvizovima i drugim raznim igrama deca mnogo brže uče strani jezik za koji su se opredelili.

Jedan broj časova u okviru tečaja je predviđen za pomoć polaznicima oko školskog gradiva (ukoliko se ukaže potreba). Takođe, omogućeno je korišćenje Interneta.

Programi po nivoima


Pripremni I i II. Ovi programi su planirani za decu I i II razreda osnovne škole. Osnovni cilj ovih tečajeva jeste usvajanje govornog stranog jezika kao i određenog vokabulara koji je vezan za određene teme prilagođene uzrastu deteta. Deca se polako uvode u pisanje već naučenih reči, uglavnom prepisujući i povezujući ih u okviru konteksta.

Početni I i II. Ovi programi planirani su za decu koja su već savladala jezičke veštine čitanja i pisanja na svom maternjem jeziku. Osnovni cilj ovih programa jeste sticanje elementarnih znanja iz gramatike i uvežbavanje čitanja i pisanja kao i osnova komunikacije na stranom jeziku koji se uči. Dodatne aktivnosti. Pored planiranih časova, postoji određen broj časova-radionica sa dodatnim aktivnostima za decu, na kojima se razvijaju njihova interesovanja kao i poznavanje stranog jezika i opštih vrednosti.

Srednji I i II. Osnovni cilj ovih tečajeva je usavršavanje postojećeg znanja i uvežbavanje svih jezičkih veština, sa proširivanjem vokabulara i gramatičkih konstrukcija. Na ovim nivoima (najčešće učenici V i VI razreda) na času se u komunikaciji koristi samo engleski, odnosno strani jezik koji se uči.

Viši I i II. Osnovni cilj ovih programa jeste utvrđivanje i razvijanje svih jezičkih veština -čitanje, i slušanje, pisanje, kako bi podstakli učenike da što slobodnije razvijaju svoj govorni jezik. U radu sa učenicima koristi se isključivo engleski, odnosno strani jezik koji se uči.

Za sve tečajeve, nastava se realizuje 2 puta nedeljno po 60 min
Trajanje kursa: 10 meseci
Fond : 90 časova
Na kraju tečaja polaznici polažu završni ispit i dobijaju sertifikat.

Zainteresovani imaju mogućnost da pohađaju prva dva probna, besplatna časa, gde imate priliku da se upoznate sa našim načinom rada (humanistički pristup) i osetite atmosferu koju negujemo u našoj školi.

Dodatne aktivnosti. Pored planiranih časova, postoji određen broj časova-radionica sa dodatnim aktivnostima za decu, na kojima se razvijaju njihova interesovanja kao i poznavanje stranog jezika i opštih vrednosti.

Drama club. Svi zainteresovani imaju mogućnost da učestvuju u radu dramskog kluba kao i muzičke grupe. Kroz muziku, poeziju i odlomke iz poznatih književnih komada naše pčelice uče istoriju i kulturu naroda čiji jezik uče, a tako i jačaju svoje samopouzdanje prilikom javnog nastupa, odnosno dok se nalaze na sceni.

Javni čas. Na kraju prvog i drugog polugodišta održava se javni čas za roditelje, u vidu predstavljanja rezultata našeg rada.

Priredba. Na kraju školske godine, organizujemo priredbu u kojoj učestvuju učenici, kao i svečanu dodela diploma polaznicima tečaja, nakon položenog ispita.

SREDNJOŠKOLCI


ENGLESKI, NEMAČKI, ITALIJANSKI, RUSKI I FRANCUSKI


U realizaciji programa pripremljenih za rad u grupama sa decom srednjoškolskog uzrasta koriste se udžbenici renomiranih inostranih izdavača, kao i audio vizuelni i raznovrstan dodatni material. Polaznici razvijaju sve jezičke veštine i pripremaju se za polaganje međunarodnih ispita, a dobijeni sertifikati mogu da predstavljaju dodatnu prednost u njihovom daljem profesionalnom životu. Takođe, jedan broj časova u okviru tečaja predviđen je za pomoć polaznicima oko školskog gradiva (ukoliko se ukaže potreba).

Jedan broj časova u okviru tečaja je predviđen za pomoć polaznicima oko školskog gradiva (ukoliko se ukaže potreba). Takođe, omogućeno je korišćenje Interneta.

Postoji 4 nivoa programa : Viši III i IV, Konverzacijski I i II. Omogućeno je korišćenje Interneta.

Drama klub. Svi zainteresovani imaju mogućnost da učestvuju u radu dramskog kluba kao i muzičke grupe. Kroz muziku, poeziju i odlomke iz poznatih književnih komada naše pčelice uče istoriju i kulturu naroda čiji jezik uče, a tako i jačaju svoje samopouzdanje prilikom javnog nastupa, odnosno dok se nalaze na sceni.

Priredba. Na kraju školske godine, organizujemo priredbu u kojoj učestvuju učenici, kao i svečanu dodela diploma polaznicima tečaja, nakon položenog ispita

Grupna nastava


Nastava se realizuje 1 dolazak nedeljno po 90 min
Trajanje kursa: 10 meseci
Fond : 90 časova
Na kraju tečaja polaznici polažu završni ispit i dobijaju sertifikat.

INDIVIDUALNA NASTAVA (1 ILI 2 POLAZNIKA)

Trajanje časa – 90 minuta.
Termini se dogovaraju sa svakim polaznikom, moguće otkazivanje do 2 sata pred dogovoreni početak časa.


Ostali linkovi

Kontakt

Pančevo
+381 (0)66 353 853
Branka Aanovića 8
Pančevo, Srbija

 Studio Pčelica D


PRIPREME ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Filološka gimnazija

Filološki fakultet