• +381 (0)66 353 853
  • +381 (0)60 7553 853
  • Branka Anovića 8, Pančevo Srbija
  • Tržni centar Millennium, Knezi Mihaila, Beograd Srbija

Predškolski


Englesko i nemačko zabavište (3,5 -5 god) & Predškolski (5-6 god)

Naše najmlađe pčelice imaju mogućnost da uz recitacije, pesmice i igru, i uz pomoć crteža i slika nauče osnovne reči i pojmove bliske njihovom uzrastu.

Osnovni cilj ovih programa jeste približiti deci ranog uzrasta strani jezik na jedan veseo i njima pristupačan način, kako bi razvijala pozitivan stav prema učenju stranog jezika. Takođe, deca uvežbavaju i veštinu slušanja kroz program i teme koje su im bliske i korisne (ljubav prema porodici, životinjama i prirodi, prema sebi i svom okruženju).

U okviru kursa deca uče da na stranom jeziku sebe predstave i koriste osnovnu komunikaciju. Nastava se realizuje kombinovano na maternjem i engleskom, odnosno nemačkom jeziku. Metoda rada je audio-vizuelna i koristi se udžbenik renomiranog stranog izdavača.


Englesko i nemačko zabavište. Fond časova je 80 (2 časa nedeljno po 60 min).
Predškolski. Fond časova je 80 (2 časa nedeljno po 60 minuta).

Zainteresovani imaju mogućnost da pohađaju prva dva probna, besplatna časa, gde imaju priliku da se upoznaju sa našim načinom rada (humanistički pristup) i osete atmosferu koju negujemo u našoj školi.

Dodatne aktivnosti. Pored planiranih časova, postoji određen broj časova-radionica sa dodatnim aktivnostima za decu, na kojima se razvijaju njihova interesovanja kao i poznavanje stranog jezika i opštih vrednosti.

Javni čas. Na kraju prvog i drugog polugodišta održava se javni čas za roditelje, u vidu demonstracije metode našeg rada.

Priredba. Na kraju školske godine, organizujemo priredbu kao i svečanu dodelu diploma polaznicima tečaja.

;