• +381 (0)66 353 853
  • +381 (0)60 7553 853
  • Branka Anovića 8, Pančevo Srbija
  • Tržni centar Millennium, Knezi Mihaila, Beograd Srbija

Poslovni i profesionalni kursevi

Odraslim polaznicima nudimo kurseve stranih jezika uz koje mogu da napreduju, steknu odgovarajuće znanje i koriste adekvatnu terminologiju kako bi se uspešnije snalazili u svom poslovnom okruženju. Naši kursevi su intenzivni, dinamični, sa puno praktičnih vežbi i bazirani su na uvežbavanju jezičkih veština. Predavači su sa velikim iskustvom u ovim oblastima a nastavne jedinice se prilagođavaju potrebama polaznika kao i cele grupe.

Naši programi za poslovni jezik realizuju se u okviru tri nivoa (srednji, viši, konverzacijski).

Da bi pohađali poslovni kurs, polaznici treba da poseduju osnovno znanje standardnog stranog jezika koji bi odgovarao nivou Srednji I. Naš cilj, bez obzira na polaznikov nivo znanja i upotrebe stranog jezika, jeste da mu pomognemo da savlada jezičke veštine kako bi samostalno i uspešno učestvovao na javnim skupovima i prezentacijama, efikasno vodio sastanke i pregovore i lakše se snalazio u različitim poslovnim situacijama, bilo da su formalne ili neformalne prirode. Takođe, poznavanje poslovne korespondencije (pisanje poslovnih pisama, izveštaja, faktura, narudžbina, vođenje administracije) važi za prednost svakom poslovnom čoveku naročito kada je zaposlen u firmi ili organizaciji gde je veoma razvijena komunikacija pismenim putem, kao i komunikacija sa inostranim partnerima pre svega, putem Interneta.

Pre upisa polaznik radi kontrolni test, i na osnovu prikazanog rezultata određuje se nivo njegovog znanja.


Grupna nastava

Nastava se realizuje 2 puta nedeljno po 90 min
Broj polaznika: 3-8
Trajanje kursa: 1 semestar (4,5 meseca)
Fond : 76 časova

Na kraju tečaja polaznici polažu završni ispit i dobijaju sertifikat.ZA POLAZNIKE KOJI ŽELE DA ODRŽAVAJU SVOJE ZNANJE I UVEŽBAVAJU GOVORNI JEZIK

Nastava se realizuje jednom nedeljno(dvočas, 90 min)
Trajanje kursa: 10 meseci
Fond : 76 časovaIndividualna nastava (1 ili 2 polaznika)

Prema potrebama kandidata, za sve nivoe i uzraste, uključujući i pripremu za ispite.
Trajanje časa – 90 minuta. Termini se dogovaraju sa svakim polaznikom, moguće otkazivanje do 2 sata pred dogovoreni početak časa.

;