OPŠTI KURSEVI ZA ODRASLE


ENGLESKI, NEMAČKI, ITALIJANSKI, RUSKI I FRANCUSKI, SRPSKI ZA STRANCE


Za odrasle polaznike pripremili smo veliki broj kurseva stranih jezika različitih nivoa. Nastavu realizujemo u veoma prijatnom ambijentu i prilagođavamo je potrebama i interesovanjima kako polaznika tako i cele grupe. U okviru svakog kursa prati se napredovanje polaznika.

Zainteresovani kandidati imaju mogućnost da pohađaju prva dva probna, besplatna časa, gde imate priliku da se upoznate sa našim načinom rada (interaktivan pristup) i osetite atmosferu koju negujemo u našoj školi.

U nastavi koristimo udžbenike renomiranih inostranih izdavača, i naši programi podrazumevaju nekoliko nivoa koji su u skladu sa CEF-om (Common European Framework) – početni i osnovni, srednji nivoi, konverzacijski).

Početni nivo (Beginners) koji odgovara A1 nivou CEF-a
Osnovni nivo (Elementary) koji odgovara A2 nivou CEF-a
Početni i osnovni nivo namenjeni su polaznicima koji se po prvi put susreću sa stranim jezikom.
Osnovni cilj tečaja jeste osposobljavanje polaznika da se snalaze u običnim, svakodnevnim situacijama. Metoda rada je audio-vizuelna, gde se poseban akcenat stavlja na razvijanje jezičkih veština slušanja polaznika, odnosno njegovo razumevanje govora i pisanja.

Niži srednji nivo (Pre-Intermediate) koji odgovara B1a nivou CEF-a
Srednji nivo (Intermediate) koji odgovara B1b nivou CEF-a
Viši srednji nivo (Upper-intermediate) koji odgovara B2a nivou CEF-a

Srednji nivoi namenjeni su polaznicima koji su završili početni i osnovni nivo. Cilj ovih tečaja jeste osposobljavanje polaznika da mogu da se snalaze u svakodnevnim situacijama na naprednom nivou kao i da uvežbavaju sve jezičke veštine kako bi aktivno vladali stranim jezikom.

Konverzacijski nivo (Advanced ) koji odgovara B2b, C1, C2 nivou CEF-a
Konverzacijski nivoi osposobljavaju polaznika da aktivno vlada stranim jezikom, odnosno da uspešno vlada svim jezičkim veštinama (slušanje, gramatika, pisanje i aktivan govor).

Pre upisa polaznik radi kontrolni test, i na osnovu prikazanog rezultata određuje se nivo njegovog znanja.

Grupna nastava

Nastava se realizuje 2 puta nedeljno po 90 min
Broj polaznika: 3-8
Trajanje kursa: 1 semestar (4, 5 meseci)
Fond : 76 časova
Na kraju tečaja polaznici polažu završni ispit i dobijaju sertifikat.


ZA POLAZNIKE KOJI ŽELE DA ODRŽAVAJU SVOJE ZNANJE I UVEŽBAVAJU GOVORNI JEZIK

Nastava se realizuje jednom nedeljno (dvočas, 90 min)
Trajanje kursa: 10 meseci
Fond : 76 časova

INDIVIDUALNA NASTAVA (1 ILI 2 POLAZNIKA)

Prema potrebama kandidata, za sve nivoe i uzraste, uključujući i pripremu za ispite.
Termini se dogovaraju sa svakim polaznikom, moguće otkazivanje do 2 sata pred dogovoreni početak časa.

POSLOVNI I PROFESIONALNI KURSEVI


Odraslim polaznicima nudimo kurseve stranih jezika uz koje mogu da napreduju, steknu odgovarajuće znanje i koriste adekvatnu terminologiju kako bi se uspešnije snalazili u svom poslovnom okruženju. Naši kursevi su intenzivni, dinamični, sa puno praktičnih vežbi i bazirani su na uvežbavanju jezičkih veština. Predavači su sa velikim iskustvom u ovim oblastima a nastavne jedinice se prilagođavaju potrebama polaznika kao i cele grupe.

Naši programi za poslovni jezik realizuju se u okviru tri nivoa (srednji, viši, konverzacijski).

Da bi pohađali poslovni kurs, polaznici treba da poseduju osnovno znanje standardnog stranog jezika koji bi odgovarao nivou Srednji I. Naš cilj, bez obzira na polaznikov nivo znanja i upotrebe stranog jezika, jeste da mu pomognemo da savlada jezičke veštine kako bi samostalno i uspešno učestvovao na javnim skupovima i prezentacijama, efikasno vodio sastanke i pregovore i lakše se snalazio u različitim poslovnim situacijama, bilo da su formalne ili neformalne prirode. Takođe, poznavanje poslovne korespondencije (pisanje poslovnih pisama, izveštaja, faktura, narudžbina, vođenje administracije) važi za prednost svakom poslovnom čoveku naročito kada je zaposlen u firmi ili organizaciji gde je veoma razvijena komunikacija pismenim putem, kao i komunikacija sa inostranim partnerima pre svega, putem Interneta.

Pre upisa polaznik radi kontrolni test, i na osnovu prikazanog rezultata određuje se nivo njegovog znanja.

Grupna nastava

Nastava se realizuje 2 puta nedeljno po 90 min
Broj polaznika: 3-8
Trajanje kursa: 1 semestar (4, 5 meseci)
Fond : 76 časova
Na kraju tečaja polaznici polažu završni ispit i dobijaju sertifikat.

ZA POLAZNIKE KOJI ŽELE DA ODRŽAVAJU SVOJE ZNANJE I UVEŽBAVAJU GOVORNI JEZIK

Nastava se realizuje jednom nedeljno (dvočas, 90 min)
Trajanje kursa: 10 meseci
Fond : 76 časova

INDIVIDUALNA NASTAVA (1 ILI 2 POLAZNIKA)

Prema potrebama kandidata, za sve nivoe i uzraste, uključujući i pripremu za ispite.
Termini se dogovaraju sa svakim polaznikom, moguće otkazivanje do 2 sata pred dogovoreni početak časa.

SERBIAN FOR FOREIGNERS


If you are interested to learn Serbian language and know more about our culture and tradition, Studio Pčelica D can offer: group courses and one-to-one online (Skype) lessons.

With the focus on the key communication skills, our course can help you to develop your conduct of the Serbian language and therefore have more confidence to deal with a wide range of everyday situations in Serbian.

Ostali linkovi

Kontakt

Pančevo
+381 (0)66 353 853
Branka Aanovića 8
Pančevo, Srbija

 Studio Pčelica D


PRIPREME ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Filološka gimnazija

Filološki fakultet