• +381 (0)66 353 853
  • +381 (0)60 7553 853
  • Branka Anovića 8, Pančevo Srbija
  • Tržni centar Millennium, Knezi Mihaila, Beograd Srbija

Međunarodni ispiti

Studio Pčelica D organizuje pripremnu nastavu za polaganje ispita iz engleskog (Kembridž ispita) i nemačkog jezika. Nastava se realizuje 2 puta nedeljno po 60 min.

Ispiti se posebno, prijavljuju (i uplaćuju) i polažu u Britanskom savetu (British Council), odnosno Goethe Institutu.


FCE (First Certificate in English)

FCE je viši srednji nivo Kembridž ispita iz engleskog jezika koji odgovara nivou B2, i u skladu je sa Zajedničkim jezičkim okvirom Saveta Evrope. Sa položenim FCE ispitom, polaznici mogu da se zaposle ili upišu studije u UK ili bilo kom univerzitetu u svetu. Od polaznika se na ovom nivou očekuje da razumeju osnovne ideje složenih tekstova, uspešno učestvuju u razgovoru na različite teme, da se usmeno i pismeno izražavaju jasno i precizno, sa potkrepljenim argumentima.

Priprema podrazumeva ovladavanje svim jezičkim veštinama: gramatikom i vokabularom, pisanjem, slušanjem, razmevanjem teksta i govorom, što su i sastavni delovi ispita.

Pripremna nastava u grupi traje 10 meseci (septembar-jun), 2 x 90 min nedeljno.
Više o samom ispitu: http://www.britishcouncil.org/sr/serbia-exams-fce.htmCAE (Cambridge Advanced Examination)

CAE predstavlja prvi od dva najviša nivoa Kembridž ispita iz engleskog jezika koji odgovara nivou C1, i u skladu je sa Zajedničkim okvirom Saveta Evrope. Sa položenim CAE ispitom, polaznici vladaju engleskim jezikom u tolikoj meri da mogu veoma lako da se snalaze u skoro svakoj situaciji društvu, na poslu i na studijama koje upišu u zemljama engleskog govornog podrućja. CAE je sertifikat koji je priznat od strane skoro svih univerziteta i koledža u Velikoj Britaniji, kao i u svetu.

Pripremna nastava u grupi traje 10 meseci (septembar-jun) 2 x 90 min nedeljno. 
Više o samom ispitu: http://www.britishcouncil.org/sr/serbia-exams- cae.htmCPE – Cambridge Proficiency Examination

CPE predstavlja najviši nivo Kembridž ispita iz engleskog jezika a koji odgovara nivou C2, i u skladu je sa Zajedničkim okvirom Saveta Evrope. Polaznici vladaju engleskim jezikom u tolikoj meri da mogu veoma lako da se snalaze u skoro svakoj situaciji društvu, na poslu i na studijama koje upišu u zemljama engleskog govornog podrućja. CAE je sertifikat koji je priznat od strane svih univerziteta i koledža u Velikoj Britaniji, kao i u svetu.

Pripremna nastava u grupi traje od septembra do juna, 2 x 90 min nedeljno.  
Više o samom ispitu: http://www.britishcouncil.org/sr/serbia-exams-cpe.htmIELTS – International English Language Testing System

IELTS jeste ispit sa programom namenjen svima koji žele da studiraju ili rade u zemljama engleskog govornog područja. Od polaznika se očekuje da sa položenim IELTS ispitom (nivo znanja se iskazuje u vidu ocena 0-9) uspešno koriste sve četiri jezičke veštine: razumevanje, čitanje, pisanje i govor. Postoje dve vrste IELTS ispita koji mogu da se polažu u zavisnosti od potreba kandidata: opšti (General Training) i akademski (Academic).

IELTS Opšti test (IELTS General Training) namenjen je za kandidate koji planiraju da završe srednjoškolsko obrazovanje u zemlji engleskog govornog područja, ili da rade ili odluče da se nastane u druge zemlje u kojima je engleski maternji jezik. Ovaj test se sastoji od četiri dela: slušanje, čitanje (jednostavni tekstovi o običnim, svakodnevnim životnim situacijama), pisanje (pisma i kratki sastavi) i konverzacija.

IELTS Akademski test (IELTS Academic) je namenjen za sve kandidate koji žele da studiraju na nekom od univerziteta u inostranstvu (skoro svi univerziteti u Velikoj Britaniji, i drugim zemljama širom Evrope) . Ovim ispitom se utvrđuje da li je kandidat spreman da prati nastavu na osnovnim ili postdiplomskim studijama na engleskom jeziku Test se sastoji od četiri dela: slušanje, čitanje (složeniji tekstovi), pisanje (izvestaj i sastav) i konverzacija.

Rezultati ispita smatraju se važećima dve godine nakon polaganja i većina institucija očekuje rezultate sa ocenama koje nisu starije od dve godine.

Priprema se odvija individualno ili u manjim grupama, u dogovoru sa kandidatima. Više o samom ispitu: http://www.britishcouncil.org/sr/serbia-exams-ielts-exam-info.htm

Pripreme za polaganje prijemnog ispita za Filološku gimnaziju i Filološki fakultet

Grupna ili individualna nastava, organizuje se prema potrebama kandidata Nastava se realizuje jednom nedeljno po 90 min

Termini se dogovaraju sa svakim polaznikom, moguće otkazivanje do 2 sata pred dogovoreni početak časa.

;